Share

اطلاعات سپاه پاسداران اصفهان، موسوم به «ناحیه امام صادق» گفته که ۶۴ دختر و پسر جوان را در اطراف شهر اصفهان بازداشت کرده است.

عکس از آرشیو و تزئینی است

عکس از آرشیو و تزئینی است

این بازداشت گسترده سه‌شنبه ۱۷ مرداد انجام شده و سپاه پاسداران این مهمانی را «استخر پارتی» نامیده است. ظاهراً این مهمانی در کنار یک استخر برگزار می‌شده.

سپاه پاسداران افراد دستگیرشده را «نیمه برهنه» توصیف کرده و افزوده است که آن‌ها مشروبات الکلی مصرف کرده و «رقص و پایکوبی» می‌کردند.

در ایران برگزاری چنین مهمانی‌هایی متداول است اما مسئولان کشور این مجالس را موجب «اشاعه فساد و فحشا» می‌دانند و هر از گاهی به یکی از آن‌ها حمله می‌کنند.

بازداشت افراد در مهمانی‌ها سال‌هاست که به رویه‌ای عادی تبدیل شده اما احکامی که به دنبال این دستگیری‌ها صادر می‌شود، خبر‌سازند و حتی واکنش‌های خارجی را به دنبال دارند.

Share