خصوصی‌سازی و حذف نهادهای موازی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت ارشاد اسلامی

عباس صالحی، وزیر پیشنهادی ارشاد اسلامی در برنامه‌ای که ارائه داده، یکسر از موسیقی و سینما و تئاتر غافل مانده. مبنا بر این است که تعهدات مالی دولت کاسته شود.