«خط قرمزهای نظام» و محرومیت دو بازیکن تیم ملی فوتبال

محرومیت شجاعی و حاج‌صفی از بازی در تیم ملی به دلیل بازی کردن در مقابل مکابی اسرائیل. معاون وزیر ورزش گفته مرجع تصمیم گیری درباره این موضوع «نظام» است نه کارلوس کیروش.