اعتراض زندانیان سیاسی به محدودیت‌های شدید در زندان رجایی‌شهر

بیش از ۵۰ نفر از زندانیان سیاسی زندان رجایی‌شهر که عمدتاً تبعیدی هستند به سالنی منتقل شده‌اند که بر آن نظارت شدید حاکم است و آن‌ها از بسیاری امکانات اولیه محروم هستند.