انتقاد گزارشگران بدون مرز از وضع دشوار روزنامه‌نگاران ایرانی

سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به بازداشت ساسان آقایی، معاون سردبیر روزنامه اعتماد گزارشی به دست می‌دهد از نقض آزادی رسانه‌ها در ایران.