۱۵۲ نفر از کارکنان بی بی سی فارسی ممنوع‌المعامله شدند

مقامات قضایی می‌توانند اموال این گروه از روزنامه‌نگاران را مصادره کنند. رئیس بخش جهانی بی بی سی از مسئولان خواسته مانع از تضییع حقوق شهروندی این روزنامه‌نگاران شوند.