وزیر کار دولت دوازدهم: وزیر بیکاری، وزیر کارورزی

علی ربیعی برای دومین بار به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی معرفی شد. روحانی در معرفی ربیعی از «خدمات بسیار خوب» او در ۴ سال گذشته سخن گفت.