وزارت بهداشت و درمان: حیاط خلوت رانت‌خواران

ورادات کالاهای پزشکی، شرکت‌های پیمانکاری، سپرده‌گذاری در بانک‌ها همزمان با بدهی ۱۲ هزار میلیارد تومانی بخشی از کارنامه قاضی‌زاده هاشمی در وزارت بهداشت و درمان است.