عفو بین‌الملل خواهان «رفع فوری حصر» شد

عفو بین‌الملل با اشاره به اعتصاب غذای مهدی کروبی، حصر محصوران را «غیر عادلانه» خوانده و خواهان پایان یافتن این مجازات «غیر عادلانه» شده است.