زندانیان بهائی در زندان رجایی‌شهر کرج در شرایط دشوارتری قرار گرفته‌اند

جامعه جهانی بهائی اعلام کرده است که در انتقال اخیر زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی‌شهر کرج به بخش جدیدی از این زندان، ۱۵ زندانی بهائی نیز وجود دارند.