کروبی اعتصاب غذای خود را شکست

با توافق مقام‌های دولتی مبنی بر خروج نیروهای امنیتی از خانه مهدی کروبی، یکی از خواسته‌های او که به‌خاطر آن اعتصاب غذا کرده بود برآورده شد و او اعتصاب خود را شکست.