تشدید بحران در زندان رجایی‌شهر: شمار اعتصاب غذا کنندگان به ۲۲ نفر رسید

منابع حقوق بشری از تشدید و تداوم بحران در زندان رجایی شهر خبر می‌دهند. نام و هویت برخی از زندانیانی که دست به اعتصاب غذا زده‌اند روشن شده است.