هشدار سازمان ملل نسبت به افزایش شمار پناهجویان در اسپانیا

سازمان بین‌المللی مهاجرت که به سازمان ملل وابسته است، نسبت به افزایش شمار پناهجویان در اسپانیا و وضعیت اضطراری آن‌ها هشدار داد.