۱۹‌مین روز اعتصاب غذای ۱۵زندانی‌ سیاسی رجایی‌شهر

شماری از زندانیان سیاسی پیشین زندان رجایی‌شهر در نامه‌ای از سران قوا خواسته‌اند تا در بحران پیش آمده در زندان رجایی شهر دخالت کنند.