نادیا مراد: زنی که می‌خواهد عدالت درباره داعش اجرا شود

نادیا مراد ۲۱ ساله بود که جنگجویان دولت اسلامی او را ربودند و به او تجاوز کردند. او یک یزیدی بود که داعش آنها را کافر به حساب می‌آورد. در دو سال اخیر او دنبال تحقق عدالت درباره آنهاست.