ترامپ استراتژی تازه آمریکا در افغانستان را اعلام خواهد کرد

به دلیل اهمیت روابط آمریکا با پاکستان و حمایت این کشور از گروه‌های جهادی تعیین استراتژی در جنگ افغانستان دشوار بوده. ترامپ اما سرانجام به تصمیم رسیده است.