آمریکا و کره جنوبی رزمایش مشترک خود را آغاز کردند

کره شمالی این اقدام را خصمانه می‌بیند. با این حال آمریکا و کره جنوبی نقشه خود را پیش می‌برند: هزاران سرباز دو کشور مانور نظامی بزرگ سالانه خود را آغاز کردند.