استقبال رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از دیوارکشی ترکیه در مرزهای ایران

محمد باقری دیوارکشی ترکیه در مرز با ایران را گامی در جهت مقابله با «تروریست‌ها» دانست. اردوغان از احتمال عملیات مشترک دو کشور علیه پ‌ک‌ک و «شاخه ایرانی آن» خبر داد.