انتخابات تمام شد، گشت ارشاد از راه رسید

یکی از خیابان‌های تهران. گشت ارشاد. مزاحمت برای زنان ایرانی. یک داستان تکراری در چند نمای کوتاه. ببینید.