کره شمالی آمریکا را به اقدام تلافی‌جویانه تهدید کرد

در پی تهدید نظامی آمریکا توسط کره شمالی و رزمایش مشترک هزاران سرباز کره جنوبی و آمریکا، اکنون پیونگ‌یانگ لحن خود با آمریکا را تشدید می‌کند.