سازمان ملل: دولت عراق به قربانیان تجاوز جنسی در جنگ رسیدگی کند

سازمان ملل شمار زنانی که توسط داعش مورد سوء‌استفاده جنسی قرار گرفته‌اند را ده‌ها هزار نفر تخمین می‌زند و خطاب به دولت عراق می‌گوید باید به این زنان و کودکانشان کمک کرد.