«در ایران سرکوب رسانه‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران ادامه دارد»

سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش تازه‌ خود بازداشت ساسان آقایی و یغما فشخامی، و همچنین قطعی شدن حکم عالیه مطلب‌زاده را محکوم کرده است.