ممنوعیت‌ها برای معلم شدن: از لهجه غلیظ تا کشیدن قلیان و ناباروری

کاربران شبکه‌های اجتماعی انتشار لیست ممنوعیت‌های معلمی را «شرم‌آور» خوانده‌اند. در عین حال گفته شده این محدودیت‌های «تبعیض آمیز و غیرانسانی» همیشه بوده و اعمال شده‌اند.