علم‌الهدی: حتی جریان‌های دینی هم می‌خواهند روحانیت را براندازند

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی یک گام هم فراتر رفت و ادعا کرد که جهانیان هم به این نتیجه رسیده‌اند که روحانیت می‌بایست نابود شود. نشانه آن؟ کنسرت موسیقی.