مشت نمونه خروار: کارتن‌خواب‌های مشهد

گزارشی می‌بینید از وضع یکی از کارتن‌خواب‌های مشهد. بهزیستی خراستان رضوی اعلام کرده که از امکانات لازم برای نگهداری کارتن‌خواب‌ها با بیماری‌های عفونی برخوردار نیست.