نگرانی ایران از عدم «امانت‌داری» آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

نمایندگی دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای که در واکنش به سفر نیکی هیلی به وین منتشر کرده، از بازرسان آژانس خواسته وظایفشان را با «امانت‌داری» انجام دهند.