خواهر محمدعلی طاهری: حکم اعدام برادرم از پیش تعیین شده است

بنیان‌گذار «حلقه عرفان» برای دومین بار به اعدام محکوم شده اما خواهر او می‌گوید دادگاه او فرمایشی بوده و به غیر از آزادی برادرش هر اتفاق دیگری بیفتد غیرقانونی است.