محمدعلی طاهری برای چه کسانی خطرناک است؟

نعیمه دوستدار- پرونده محمدعلی طاهری به یکی از پرونده‌های جنجالی حقوق بشری در ایران تبدیل شده که ابعاد مختلف آن ناکارآمدی و فساد دستگاه قضایی ایران و نفوذ و اثرگذاری دستگاه‌های اطلاعاتی، حوزه علمیه و مراجع را در سیستم قضایی به نمایش می‌گذارد.