ایتالیا: شمار پناهجویان به‌شکل قابل توجهی کاهش یافته است

با کنترل بیشتر گارد ساحلی لیبی و ظهور یک گروه مسلح علیه قاچاقچیان انسان در این کشور، شمار پناهجویانی که در ماه اوت به ایتالیا وارد شده‌اند ۹۰ درصد کاهش یافته است.