تیپ فاطمیون در فرودگاه خمینی: می‌ریم بمیریم در راه زینب

۱۷ مرداد/ ۸ اوت: گروهی از شهروندان افغانستانی تیپ فاطمیون سپاه پاسداران در فرودگاه خمینی تهران، پیش از اعزام به سوریه. چند نفر از آن‌ها بازمی‌گردند؟