Share

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی می‌گوید در ایران ۱۹ میلیون نفر «بد‌مسکن» هستند که از این میان ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر در حاشیه شهر‌ها زندگی می‌‌کنند و ۸ میلیون نفر هم در بافت قدیمی شهر‌ها به حال خود «رها» شده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی: قیمت زمین با ساخت مسکن مهر ۹ برابر و واحد مسکونی شش برابر شد

وزیر راه: ۳۵ درصد جمعیت ایران فاقد مسکن مناسب است

این آمار و ارقام را وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی در جلسه «ستاد بازآفرینی شهری استان کرمان» برگزار شد اعلام کرد.

به گفته عباس آخوندی بر اساس بررسی‌های وزارت راه و شهرسازی از وضع مسکن ۵۹ میلیون نفر جمعیت شهری ایران، دست‌کم ۱۹ میلیون نفر که معادل ۳۵ درصد جمعیت شهری ایران‌اند از مسکن مناسب برخوردار نیستند.

پیش از این احمد اصغری مهرآبادی، قائم‌مقام وزیر راه گفته بود که از  دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر، ۱۱۰ هزار واحد آن بدون متقاضی است.

آذر سه سال پیش هم وزیر راه و شهرسازی آمار نومیدکننده مشابهی از وضع مسکن ایرانیان ارائه داده و اعلام کرده بود که جمعیت شهرنشین ایران به ۱۲ میلیون واحد مسکونی نیاز دارد. به گفته عباس آخوندی یک‌سوم بودجه خانوارها در ایران به بخش مسکن اختصاص می‌یابد و ۱/۵ میلیون خانوار در یک اتاق زندگی می‌کنند.

وزیر راه و شهرسازی گفته بود ایران با «مشکلات جدی ساختاری» و «یک نوع هرج‌ومرج در سیاست‌های مسکن» مواجه است که باید پیامدهای آن را تحمل کند.

بیشتر بخوانید:

«یک‌ سوم بودجه خانوارها در ایران به بخش مسکن اختصاص می‌یابد»

 

Share