اراک: برپا شدن همزمان دو تجمع و راهپیمایی کارگری

شهر اراک صبح روز چهارشنبه ۸شهریور همزمان شاهد دو تجمع و راهپیمایی کارگری بود. حدود هزار و ۸۰۰ کارگر شرکت آذراب اراک پس از تجمع مقابل استانداری در شهر راهپیمایی کردند. صدها کارگر کارخانه هپکو نیز راهپیمایی و در میدان مرکزی شهر اجتماع کردند.