علیرضا رجایی چشم راست و بخشی از صورتش را از دست داد

تصویر علیرضا رجایی بعد از عمل جراحی بر تخت بیمارستان در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته است.