عدالت پس از داعش: چالش‌های قضایی پیش‌رو در عراق و سوریه

همزمان که داعش در حال محو شدن از روی نقشه است، مسأله عدالت در مورد جرایم مرتکب‌شده در دوران سلطه و سیطره آن به موضوعی چالش‌برانگیز بدل شده است