ضرغامی: حصر تصمیم شورای عالی امنیت ملی با حضور روحانی بود

ضرغامی مدعی شد که حصر به عنوان راه‌حل رفع تنش‌ها و نه «یک مجازات» در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسید و «ربطی به رهبری نداشت». روحانی در آن جلسه حضور داشت.