اعتراض فمن‌ها در بازی ترکیه- اوکراین: «اردوغان قاتل»

پیش از آغاز بازی ترکیه- اوکراین یکی از اعضای «فمن‌ها» با بالا تنه برهنه وارد زمین شد. بر روی سینه او نوشته شده بود: «اردوغان قاتل».