نیکی هیلی: عهدشکنی، ماهیت جمهوری اسلامی‌ست

به گفته سفیر آمریکا در سازمان ملل «برجام» توافقی‌ست پر از اشتباه و مانند پازلی‌ست که وقتی تصویرش کامل می‌شود که برنامه موشکی ایران را هم در نظر داشت.