درخواست روحانی و علی لاریجانی از سازمان ملل برای حمایت از مسلمانان میانمار

رئیس جمهوری و رئیس مجلس ایران خواهان ورود سازمان ملل به مسئله مسلمانان روهینگیا در میانمار شدند.