پلیس یونان اعتراض‌های دو روزه علیه ریاضت را آغاز کرد

تعدادی از پلیس‌هایی که جمعه همراه با آتش‌نشان‌ها علیه ریاضت اقتصادی راهپیمایی کردند، شنبه و یکشنبه مسئول امنیت راهپیمایی اعتراضی چپ‌گرایان و اتحادیه‌های کارگری هستند.