مرکل: برجام الگوی حل مناقشه با کره شمالی است

صدراعظم آلمان گفت اروپا باید یکپارچه خواستار راه‌حلی دیپلماتیک برای بحران کره شمالی باشد. همزمان در سالگرد تأسیس کره شمالی، به جای پرتاب موشک یک جشن هسته‌ای برگزار شد.