ایران بازار عراق را از دست می‌دهد

کاهش مستمر سهم در بازار عراق برای ایران نگران‌کننده است. تهران امیدوار است که بازسازی موصل راهی باشد برای افزایش صادرات به عراق.