عربستان از مذاکرات صلح آستانه حمایت می‌کند

سفر وزیر خارجه روسیه به جده بی‌ثمر نماند. عربستان اعلام کرده که به توافقی که در پایتخت قزاقستان برای ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه حاصل شود پایبند می‌ماند.