ترکیه: آلمان امنیت اروپا را به خطر نیندازد

دولت آلمان به دلیل تنش‌های سیاسی با ترکیه صدور سلاح به این کشور را به تعلیق درآورده. وزیر اتحادیه اروپای ترکیه می‌گوید اروپا به زودی با چالش‌های امنیتی درگیر می‌شود.