«بازسازی شبکه برق سوریه به ایران واگذار شد»

ایران در حمایت از بشار اسد کم هزینه نکرده و حالا با قرارداد «چند صد میلیون یورویی» بازسازی شبکه برق سوریه هم می‌خواهد «فرصت بازار بازسازی» را از دست ندهد.