مولوی عبدالحمید: در انتخابات آینده ممکن است از اصولگرایان حمایت کنیم

امام جمعه زاهدان می‌گوید اصلاح‌طلبان وقتی در انتخابات پیروز می‌شوند مردم را فراموش می‌کنند. او پس از فرمان خامنه‌ای هیچ عذری را در پیش نبردن سیاست رفع تبعیض از اهل سنت قابل قبول نمی‌داند.