آخرین نظرسنجی‌ها؛ ۱۰ روز مانده به انتخابات آلمان

آخرین نظرسنجی‌ها از پیشتازی حزب دمکرات مسیحی آنگلا مرکل خبر می‌دهند با این حال میزان آراء این حزب در نوسان است. تنها ۵۷ درصد واجدان شرایط می‌دانند به کدام حزب رأی دهند.