کاخ سفید خواستار تعلیق همه‌پرسی استقلال کردستان عراق شد

کاخ سفید برای نخستین بار به شکل عمومی از اقلیم کردستان عراق خواست تا همه‌پرسی استقلال را برگزار نکند. حزب گوران نیز حزب حاکم دموکرات کردستان را به «کودتا» متهم می‌کند.