رهبر کره شمالی: می‌خواهیم آمریکایی‌ها دیگر جرأت سخن‌گفتن از گزینه نظامی را نداشته باشند

رهبر کره شمالی می‌گوید که علی‌رغم تحریم‌های سخت برنامه هسته‌ای این کشور تقریباً تکمیل شده است. آمریکا اما تأکید کرده که گزینه نظامی را مدنظر دارد و صبرش به سر رسیده است.