سان سوچی نقض حقوق اقلیت مسلمان میانمار را محکوم کرد

رهبر میانمار در سخنرانی تلویزیونی خود گفت از رنج کسانی که در خشونت‌ها آسیب دیده‌اند متأثر است. او اما بازگشت همه مسلمانان بر سر زمین‌های خود را تضمین نکرد.