روحانی: خروج از توافق هسته‌ای هزینه بسیار سنگینی برای آمریکا دارد

آمریکا و اسرائیل توافق هسته‌ای با ایران را زیر سئوال برده‌اند. ایران و دیگر مضا‌کنندگان برجام بر اهمیت این توافق تأکید می‌کنند. این مسئله در مجمع عمومی سازمان ملل برجسته شده است.